آخرین اخبار

بیست و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی تشکیل شد.

بیست و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی تشکیل شد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۳ اخبار
جلسه بیست و هفتم شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی برگزارشد.
اعضای شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی منصوب شدند.

اعضای شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی منصوب شدند.

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۵ اخبار
اعضای شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی منصوب شدند.
روند جذب و بکارگیری مدرسان علمی کاربردی تسریع می شود.

روند جذب و بکارگیری مدرسان علمی کاربردی تسریع می شود.

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۶ اخبار
با ابلاغ آئین نامه وظایف و نحوه تشکیل هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و هیأت اجرایی معین جذب واحدهای استانی روند جذب و بکارگیری مدرسان علمی کاربردی تسریع گردید
برگزاری شورای تعامل و تبادل نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

برگزاری شورای تعامل و تبادل نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۰ اخبار
شورای تعامل و تبادل نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی با حضور دکتر پیش بین، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع برگزار شد
معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی: توجه به دانشگاه های مهارت محور و مهارتی شدن دانشجویان بهترین راه کمک به توسعه و پیشرفت کشور است.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی: توجه به دانشگاه های مهارت محور و مهارتی شدن دانشجویان بهترین راه کمک به توسعه و پیشرفت کشور است.

۰۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۶ اخبار
معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی: توجه به دانشگاه های مهارت محور و مهارتی شدن دانشجویان بهترین راه کمک به توسعه و پیشرفت کشور است.