ثبت نام بن کارت ارزاق دانشجویی

دانشجـو گـرامــی؛ به اطلاع می رساند ،یـارانه ارزاق دانشجویـی در قالـب کـارت رفاهی ویژه دانشجویان غیر شاغل-ورودی سال تحصیلی 98 صادر خواهد شد. با توجه به اینکه صدور کارت مذکوربا همکاری بانک ملت دردست اقدام می‌باشد، خواهشمند است کلیه اطلاعات این فرم به دقت و کامل درج گردد. شایان ذکراست با توجه به استعلامی که ازاداره ثبت احوال ،سازمان تامین اجتماعی وسایر ارگان های مربوطه اخذ خواهد شد در صورت ورود اطلاعات اشتباه به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • 0
 • *جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  آقا
  خانم
  1
 • *نام*نام کامل فارسی
  2
 • NAME**نام کامل لاتین
  3
 • *نام خانوادگی*نام کامل
  4
 • LAST NAME**نام کامل لاتین
  5
 • *نام پدر*نام کامل فارسی
  6
 • *شماره شناسنامه*
  7
 • *تاریخ تولد*روز / ماه / سال
  8
 • *کد ملی / کد شناسایی(اتباع)*10 رقم کامل درج گردد
  9
 • *سریال کد ملی*
  10
 • *شماره دانشجویی*14 رقم کامل درج گردد
  11
 • *تلفن همراه*
  12
 • *مقطع تحصیلی*نام کامل
  13
 • *نام رشته تحصیلی*نام کامل
  14
 • *نام مرکز آموزش*عدد درج گردد
  15