سایت مراکز علمی کاربردی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام مرکز علمی کاربردیآدرس سایت مرکز
1شرکت صنایع خیام الکتریکhttp://www.khayamelectric-uast.com/
26علمی کاربردی شهرداری جغتایwww.jouast.ir
3علمی کاربردی نیشابور1http://www.neyshabour1-uast.ac.ir/
2علمی کاربردی پارت لاستیکwww.pluast.com
4مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برقwww.mapsab.ir
7مرکز آموزش علمی - کاربردی میراث خراسان رضویhttp://www.miras-uast.ir/khorasan/default.aspx
8مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضویwww.taavonuast.com
22مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی گنابادhttp://gonabad.behzisti-uast.ac.ir
10مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار2http://uast2sab.ac.ir
16مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهدwww.aitc-uast.ac.ir