سایت مراکز علمی کاربردی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام مرکز علمی کاربردیآدرس سایت مرکز
22مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی گنابادhttp://gonabad.behzisti-uast.ac.ir
30مرکز علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت جوینhttp://jovain-uast-ac.ir/
10مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار2http://uast2sab.ac.ir
28مرکزآموزش علمی کاربردی سبزوار 2http://uast2sab.ac.ir/
20مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضویhttp://www.behzisti-uast.ac.ir
29مرکز علمی کاربردی حج و زیارت خراسان رضویhttp://www.elmihajrazavi.com
21مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمرhttp://www.jdk.ac.ir
1شرکت صنایع خیام الکتریکhttp://www.khayamelectric-uast.com/
23مرکز علمی و کاربردی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضویhttp://www.khorasaniec-uast.ac.ir
15مرکز علمی - کاربردی مقصودhttp://www.maghsoudum.net