آرشیو اخبار

برگزاری نشست خبری رئیس واحد استانی

برگزاری نشست خبری رئیس واحد استانی

به مناسبت آغاز یازدهمین دوره پذیرش مقطع كاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی- كاربردی رئیس واحد استان خراسان رضوی و معاونان این واحد در یك نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی و روزنامه های محلی به تشریح ویژگی های این دوره پذیرش پرداختند

ادامه مطلب