آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه­های آموزشی کارآفرینی در واحد استان خراسان رضوی

برگزاری کارگاه­های آموزشی کارآفرینی در واحد استان خراسان رضوی

به منظور بازآموزی و ارتقاء علمی مدرسان کارآفرینی مراکز آموزش علمی- کاربردی واحد استان خراسان رضوی با مجوز معاونت پژوهش دانشگاه، اقدام به برگزاری دو دوره کارگاه آموزش کارآفرینی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته نمود.

ادامه مطلب