آرشیو اخبار

بازدید علمی- آموزشی دانشجویان رشته خدمات جهانگردی میراث خراسان رضوی برگزار شد

بازدید علمی- آموزشی دانشجویان رشته خدمات جهانگردی میراث خراسان رضوی برگزار شد

به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان رشته خدمات جهانگردی مرکز میراث خراسان رضوی با معماری و بناهای ساخته شده در دوره ایران اسلامی روز جمعه 17 اردیبهشت، بازدیدی در مسیر مشهد- نیشابور صورت گرفت

ادامه مطلب