آرشیو اخبار

اولین همایش هم اندیشی روابط عمومی های پایتخت معنوی ایران

اولین همایش هم اندیشی روابط عمومی های پایتخت معنوی ایران

اولین همایش هم اندیشی روابط عمومی های پایتخت معنوی ایران در تیر ماه سال جاری با حضور مسئول روابط عمومی واحد استان خراسان رضوی و برخی از مراکز علمی- کاربردی من جمله مسئول روابط عمومی مرکز آموزش علمی- کاربردی آستان قدس رضوی برگزار گردید

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی بررسی و باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی و مالی

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی و باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی و مالی

کارگاه بررسی و باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی و مالی دانشگاه جامع علمی – کاربردی به صورت هفتگی در مرکز آموزش علمی- کاربردی خوارزمی برای کلیه همکاران اداری و آموزشی، و با حضور ریاست مرکز برگزار می شود

ادامه مطلب