آرشیو اخبار

نمایشگاه گروهی عکس کارگران در مشهد

نمایشگاه گروهی عکس کارگران در مشهد

نمایشگاهی از آثار دانشجویان رشته های عکـاسی خبری و خبرنـگاری مرکز آمـوزش عـلمی کـاربردی خبرنگاران مشهـد با عنوان « کارگران» از عصر شنبه 18 تیر 1390 در هتل هما مشهد افتتاح میشود.

ادامه مطلب