آرشیو اخبار

آغاز پذیرش دوره‌های كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی نظام آموزش مهارتی سال 1392

آغاز پذیرش دوره‌های كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی نظام آموزش مهارتی سال 1392

​پذیرش دوره‌های كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی سال 1392 از روز امروز 7/2/92 آغاز و تا روز شنبه 14/2/9 ادامه دارد.

ادامه مطلب