آرشیو اخبار

برگزاری مسابقات داخلی فوتسال جام خلیج فارس بمناسبت فتح خرمشهر در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی

برگزاری مسابقات داخلی فوتسال جام خلیج فارس بمناسبت فتح خرمشهر در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی

مسابقات داخلی فوتسال جام خلیج فارس بمناسبت فتح خرمشهر در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی به همت دانشجویان و معاونت فرهنگی دانشجویی مرکز برگزار گردید.

ادامه مطلب