آرشیو اخبار

نخستین جشنواره فیلمنامه‌نویسی افق

نخستین جشنواره فیلمنامه‌نویسی افق

دانشگاه جامع علمی‌كاربردی نخستین جشنواره فیلمنامه ‌نویسی افق را با محوریت بیداری اسلامی و با رویكرد تولید فیلمنامه‌‌های كاربردی و آموزشی ویژه فیلم ‌های 5 تا 10 دقیقه‌ای برگزار می‌كند.

ادامه مطلب