آرشیو اخبار

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های نیمه‌متمركز دوره‌های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه‌ای( ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی بهمن 1392

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های نیمه‌متمركز دوره‌های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه‌ای( ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی بهمن 1392

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های نیمه‌متمركز آزمون دوره‌های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه‌ای( ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی علمی كاربردی بهمن ماه سال 1392 اعلام شد .

ادامه مطلب