آرشیو اخبار

بازدید کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی از پروژه های شهری مشهد

بازدید کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی از پروژه های شهری مشهد

​ .ExternalClassB00882559AB347AF8BBB860D6AF8CA67 p.MsoNormal, .ExternalClassB00882559AB347AF8BBB860D6AF8CA67 li.MsoNormal, .ExternalClassB00882559AB347AF8BBB860D6AF8CA67 div.MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:11.0pt;font-family:'Calibri','sans-serif';} .ExternalClassB00882559AB347AF8BBB860D6AF8CA67 .MsoChpDefault {;} .ExternalClassB00882559AB347AF8BBB860D6AF8CA67 .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt;line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;} .ExternalClassB00882559AB347AF8BBB860D6AF8CA67 div.Section1 {page:Section1;} کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی  خراسان رضوی  از پروزه های شهری مشهد بازدید کردند.

ادامه مطلب