آرشیو اخبار

اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای مهر‌ 93«حضوری» و «آموزش‌های خاص - حین‌کار غیرحضوری» (ناپیوسته)

اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای مهر‌ 93«حضوری» و «آموزش‌های خاص - حین‌کار غیرحضوری» (ناپیوسته)

 اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی كدرشته محل‌های متمركز و همچنین فهرست اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت كدرشته محل‌های نیمه‌متمركز دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «حضوری» و «آموزش‌های خاص - حین‌کار غیرحضوری» (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی - کاربردی مهر‌ماه سال 1393 اعلام شد.

ادامه مطلب
 	اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دوره‌ مهندسی فناوری ارشد و دوره كارشناسی حرفه‌ای ارشد نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی‌‌كاربردی سال 1393

اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دوره‌ مهندسی فناوری ارشد و دوره كارشناسی حرفه‌ای ارشد نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی‌‌كاربردی سال 1393

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دوره‌ مهندسی فناوری ارشد و دوره كارشناسی حرفه‌ای ارشد نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی‌‌كاربردی سال 1393 در پایگاه الكترونیكی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.orgاعلام شد

ادامه مطلب
فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

​جلسه دفاع از پایان پروژه تخصصی با عنوان بررسی مقاومت ژنتیکی نسبت به انگل های داخلی(کوکسیدیوز)درنژاد های بلوچی ،ایران بلک وآرمان با حضور مجید جعفری به عنوان دانشجو واعضای هیات داوران،راهبرکلان پروژه،مشاورکلان پروژه،استاد راهنمای پروژه تخصصی،مشاورپروژه،ناظرپروژه و عضوهیات علمی مرتبط با موضوع در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی خراسان رضوی برگزارشد.

ادامه مطلب
اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «حضوری» و «آموزش‌های خاص – حین کار غیر حضوری»

اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «حضوری» و «آموزش‌های خاص – حین کار غیر حضوری»

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کد رشته ‌محل‌های  متمرکز و معرفی شدگان چند برابرظرفیت کدرشته محل‌های نیمه‌متمرکز پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «حضوری» و «آموزش‌های خاص – حین کار غیر حضوری» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع  علمی ـ‌کاربردی مهر ماه سال1393 اعلام شد.

ادامه مطلب