آرشیو اخبار

 	اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی کد رشته محل‌های نیمه متمرکز دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی - کاربردی

اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی کد رشته محل‌های نیمه متمرکز دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی - کاربردی

نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی کد رشته محل‌های نیمه متمرکز دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی - کاربردی اعلام شد.

ادامه مطلب