آرشیو اخبار

نشست معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی  با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی

نشست معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی

دکتر اخوان به همراه سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و معاون سیاسی استانداری دیدار و گفتگو نمود.

ادامه مطلب