آرشیو اخبار

گردهمایی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی برگزارکرد

گردهمایی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان

دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی با حضور رییس، معاونان و مسوولان واحد استانی اولین گردهمایی روسای مراکز اموزش علمی کاربردی استان را روز چهارشنبه ۲۲فروردین برگزار کرد.

ادامه مطلب
جلسه ویدیوکنفرانس رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی با حوزه گسترش دانشگاه

جلسه کشوری دفتر گسترش دانشگاه از طریق ویدیو کنفرانس در خصوص پذیرش های آتی دانشگاه

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی، مسوول گسترش و مسوول نظارت و ارزیابی واحد استان در جلسه ویدیو کنفرانس مدیرکل حوزه گسترش دانشگاه حضور یافتند.

ادامه مطلب