آرشیو اخبار

روند جذب و بکارگیری مدرسان علمی کاربردی تسریع می شود.
مدرسان علمی کاربردی زودتر جذب می شوند.

روند جذب و بکارگیری مدرسان علمی کاربردی تسریع می شود.

با ابلاغ آئین نامه وظایف و نحوه تشکیل هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و هیأت اجرایی معین جذب واحدهای استانی روند جذب و بکارگیری مدرسان علمی کاربردی تسریع گردید

ادامه مطلب
معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی: توجه به دانشگاه های مهارت محور و مهارتی شدن دانشجویان بهترین راه کمک به توسعه و پیشرفت کشور است.
نظام علمی کاربردی، راه توسعه و خود اتکایی کشور

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی: توجه به دانشگاه های مهارت محور و مهارتی شدن دانشجویان بهترین راه کمک به توسعه و پیشرفت کشور است.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی: توجه به دانشگاه های مهارت محور و مهارتی شدن دانشجویان بهترین راه کمک به توسعه و پیشرفت کشور است.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه تکریم  و معارفه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
معارفه رییس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

برگزاری جلسه تکریم و معارفه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

جلسه تکریم دکتر سلجوقی رییس سابق واحد استان و معارفه دکتر تشکری رییس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی امروز دوشنبه در سالن اجتماعات مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی برگزار شد.

ادامه مطلب