آرشیو اخبار

تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق مراکز آموزشی تابعه و از فردا آغاز می شود
تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق مراکز آموزشی تابعه و از فردا آغاز می شود

تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق مراکز آموزشی تابعه و از فردا آغاز می شود

تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق مراکز آموزشی تابعه و از فردا آغاز می شود

ادامه مطلب
درگذشت عضو هیات امنا و رییس هیات موسس مراکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی
درگذشت عضو هیات امنا و رییس هیات موسس مراکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی

درگذشت عضو هیات امنا و رییس هیات موسس مراکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی

درگذشت رئیس هیئت مدیره بنیاد موقوفه ابوفاضل و عضو هیات موسس مراکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی کشور جناب آقای مهندس اسماعیل پورنبی را تسلیت می گوییم.

ادامه مطلب
زمان ثبت درخواست پذیرفته ­شدگان کدرشته محل­ های به حدنصاب نرسیده دوره­ های کاردانی فنی، کاردانی حرفه­ ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ­ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه ۹۷ اعلام شد
زمان ثبت درخواست پذیرفته ­شدگان کدرشته محل­ های به حدنصاب نرسیده دوره­ های کاردانی فنی، کاردانی حرفه­ ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ­ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه ۹۷ اعلام شد

زمان ثبت درخواست پذیرفته ­شدگان کدرشته محل­ های به حدنصاب نرسیده دوره­ های کاردانی فنی، کاردانی حرفه­ ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ­ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه ۹۷ اعلام شد

زمان ثبت درخواست پذیرفته ­شدگان کدرشته محل­ های به حدنصاب نرسیده دوره­ های کاردانی فنی، کاردانی حرفه­ ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ­ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه ۹۷ اعلام شد

ادامه مطلب
نخستین جلسه شورای فرهنگی، دانشجویی منطقه نه دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.
شورای فرهنگی منطفه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی

نخستین جلسه شورای فرهنگی، دانشجویی منطقه نه دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.

نخستین جلسه شورای فرهنگی، دانشجویی منطقه نه دانشگاه جامع علمی کاربردی، به میزبانی واحد استانی خراسان رضوی روز چهارشنبه برگزارشد.

ادامه مطلب
استاندار خراسان رضوی : دانشگاه ها و مراکز علمی ، آموزشی مصداق عملی "ما می توانیم " هستند
جلسه شبکه دانشگاه های استان

استاندار خراسان رضوی : دانشگاه ها و مراکز علمی ، آموزشی مصداق عملی "ما می توانیم " هستند

استاندار خراسان رضوی : دانشگاه ها عرصه استفاده از فرصت تحریم برای جهش و توسعه علمی کشور / مراکز علمی ، آموزشی مصداق عملی "ما می توانیم " هستند

ادامه مطلب