آرشیو اخبار

مصاحبه انتخابی اعضای کمیته صنایع غذایی گرایش صنعت قند در خراسان رضوی
در راستای بازنگری رشته های صنایع غذایی گرایش قند

مصاحبه انتخابی اعضای کمیته صنایع غذایی گرایش صنعت قند در خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری جلسه مصاحبه انتخابی اعضای پیشنهادی کمیته صنایع غذایی با گرایش صنعت قند نمود.

ادامه مطلب
تفاهم نامه سه جانبه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی، شهرداری مشهد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
صبح امروز محقق شد

تفاهم نامه سه جانبه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی، شهرداری مشهد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گالری

تفاهم‌نامه سه جانبه ای برای همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی ، شهرداری مشهد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی امضا شد.

ادامه مطلب