اخبار

مرکز چشمه نوشان و جهاد کشاورزی خراسان رضوی  در میان  برترین های پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه
در مراسم تجلیل از برترین های پژوهشی و فناوری و فن بازار دانشگاه

مرکز چشمه نوشان و جهاد کشاورزی خراسان رضوی در میان برترین های پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه

مرکز آموزش علمی کاربردی چشمه نوشان عالیس در در مراسم تجلیل از برگزیدگان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار دانشگاه موفق به کسب عنوان مرکز برترپژوهشی و محمد جواد علی پور از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی عنوان کارآفرین برتر را کسب نمود.

ادامه مطلب
کسب عنوان دفتر کارآفرینی برتر توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
در مراسم تجلیل از برگزیدگان نمایشگاه پژوهش و فناوری

کسب عنوان دفتر کارآفرینی برتر توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در مراسم تجلیل از برگزیدگان نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار دانشگاه، موفق به کسب عنوان دفتر کارآفرینی برتر شد.

ادامه مطلب
مدیرکل امور مدرسان دانشگاه در جمع نمایندگان مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی خراسان رضوی
در ادامه نشست های تخصصی شورای منطقه ۹ دانشگاه

مدیرکل امور مدرسان دانشگاه در جمع نمایندگان مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی خراسان رضوی گالری

نشست تخصصی رییس مرکز امورمدرسان دانشگاه با نمایندگان مدرسین مراکز آموزش علمی کاربردی خراسان رضوی برگزارشد.

ادامه مطلب
برگزاری شورای هماهنگی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاون آموزشی
در راستای کیفیت و تداوم چابک سازی فعالیت های منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری شورای هماهنگی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاون آموزشی گالری

شورای هماهنگی منطقه ۹ علمی کاربردی با حضور معاون، مدیران آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه، روسا،معاونان و کارشناسان واحدهای استانی برگزارشد.

ادامه مطلب