نهاد رهبری

حجت الاسلام سید هادی رمضانی کریمی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

38531901-5 داخلی 125

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷