سایت مراکز علمی کاربردی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام مرکز علمی کاربردیآدرس سایت مرکز
11مرکز آموزش علمی کاربردی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آستان قدس رضویwww.dev.aqr.ir
12مرکز آموزش علمی کاربردی ورزش و جوانان خراسان رضویwww.sport-ac.ir
13مرکز علمی- کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضویwww.asteimi.ir
14مرکز علمی-کاربردی مالیاتی مشهدwww.uastmt.ir
15مرکز علمی - کاربردی مقصودhttp://www.maghsoudum.net
16مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهدwww.aitc-uast.ac.ir
17مرکز علمی کابردی فرهنگ و هنر 1www.farhangohonar1.ir
18مرکز علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهدwww.aitc-uast.com
19مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهدhttp://www.mashhad.iastjd.ac.ir
20مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضویhttp://www.behzisti-uast.ac.ir