آخرین اخبار

برگزاری مراسم آشنایی دانشجویان نو ورود با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

برگزاری مراسم آشنایی دانشجویان نو ورود با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

۱۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۶ اخبار
کارگاه آشنایی دانشجویان نو ورود خراسان رضوی با دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه در مشهد برگزار شد.
دستورالعمل نیازسنجی دعوت به همکاری متقاضیان تدریس سال ۹۸، به واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

دستورالعمل نیازسنجی دعوت به همکاری متقاضیان تدریس سال ۹۸، به واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

۱۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۵ اخبار
دستورالعمل نیازسنجی دعوت به همکاری متقاضیان تدریس سال ۹۸، به واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد
تشکیل جلسه کارگروه انتصاب استانی

تشکیل جلسه کارگروه انتصاب استانی

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ اخبار
کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در راستای تعیین وضعیت سرپرستی برخی از مراکز تشکیل جلسه داد.
اجرای دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر است

اجرای دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر است

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۶ اخبار
دکتر امید: اجرای دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر است.
معترضان به روند گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی حق درخواست تجدیدنظر دارند

معترضان به روند گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی حق درخواست تجدیدنظر دارند

۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۰ اخبار
معترضان به روند گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی حق درخواست تجدیدنظر دارند.