آخرین اخبار

تشکیل جلسه کارگروه انتصاب استانی

تشکیل جلسه کارگروه انتصاب استانی

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ اخبار
کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در راستای تعیین وضعیت سرپرستی برخی از مراکز تشکیل جلسه داد.
اجرای دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر است

اجرای دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر است

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۶ اخبار
دکتر امید: اجرای دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دستگاه های دولتی امکان پذیر است.
معترضان به روند گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی حق درخواست تجدیدنظر دارند

معترضان به روند گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی حق درخواست تجدیدنظر دارند

۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۰ اخبار
معترضان به روند گزینش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی حق درخواست تجدیدنظر دارند.
افزایش ۲۰ درصدی داوطلبان دانشگاه جامع علمی کاربردی در خراسان رضوی

افزایش ۲۰ درصدی داوطلبان دانشگاه جامع علمی کاربردی در خراسان رضوی

۱۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۲ اخبار
دکتر تشکری در جمع روسای دانشگاهها و نماینده ولی فقیه استان: استقبال از رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در مهرماه،۲۰ درصد افزایش داشت.
جلسه مشورتی راه اندازی موکب دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

جلسه مشورتی راه اندازی موکب دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۸ اخبار
جلسه مشورتی راه اندازی موکب دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی در واحد استان برگزار شد.