اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۳۰۷

اداره حمایت از طرح های پژوهش و فناوری

رییس اداره: جناب آقای سیف

تلفن تماس مسقیم: 385546838

تلفن تماس: 5-38531901
داخلی 122

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۰