اداره امور فرهنگی و دانشجویی

تعداد بازدید:۵۲۷

رییس اداره: جناب آقای حمید هادی نیا

38531901-5    داخلی 126

کارشناس مسئول اداره: سرکار خانم رحیمی

38531901-5    داخلی 105

کارشناس اداره: سرکار خانم ضیایی

38531901-5    داخلی 123

 

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

اهم وظایف و خدمات

1- دانشجویی

الف: اعطای تخفیف دانشجویی

ب: اعطای وام شهریه

ج: ثبت انتقال، مهمانی

د: ارائه معافیت تحصیلی

ه: ثبت نام عمره دانشجویی

و: ثبت نام ازدواج دانشجویی

ز: اعطای مجوز تاسیس کانون و انجمن های علمی دانشجویی و فرهنگی

ح: اعطای مجوز نشریات دانشگاهی

2- فرهنگی

الف: برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی

ب: برگزاری جشنواره قرآن و عترت

ج: برگزاری جشنواره حرکت

د: برگزاری جشنواره های ورزشی

ه: برگزاری جشن ازدواج دانشجویی و روز دانشجو

زمان درخواست وام شهریه بعد از ثبت نام و انتخاب واحد در هر  نیمسال تحصیلی می باشد و دانشجویان باید نسبت به ثبت نام خود در ابتدای هر ترم اقدام نمایند.

هر دانشجو در هر ترم می تواند نسبت به دریافت تخفیف شهریه بر اساس مقررات و آیین نامه های دانشگاه اقدام نماید. برای هر ترم تحصیلی تنها یکبار این امر تحقق پذیر است.

زمان نقل و انتقالات ومیهمان دانشجویان بعد از ثبت انتخاب واحد دانشجویان و از طریق سایت هم اوا می باشد.

دانشجویان برای ثبت نام در ازدواج دانشجویی می توانند از آبان ماه هر سال تا اواخر بهمن ماه همان سال اقدام نمایند.

جهت ثبت کانون ها و انجمن های علمی دانشجویان باید در آبان ماه هر سال تحصیلی اقدام نمایند.

اهم وظایف اداره کل فرهنگی و اجتماعی

سامان دادن کانون های فرهنگی و اجتماعی باهماهنگی سایر بخش ها؛ بسط فعالیت های اجتماعی؛ تلاش برای توسعه مشارکت اجتماعی دانشجویان و استادان، بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه برای ارتقاء سطح فرهنگی،ت حفظ ارزش های اسلامی در مراکز آموزشی سراسر کشور، برنامه ریزی برای ورود اساتید و کارکنان در فعالیت های فرهنگی دانشگاه وهمچنین در جهت نیل به هدف حاکمیت فرهنگ اسلامی و ایجاد فضای معنوی در محیط دانشگاه، تمسک به قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام به عنوان دو یادگار ارزشمند پیامبر گرامی اسلام (ص) و تنها راه نجات بخش انسانها از انحراف و کج اندیشی و به عنوان منابع بی بدیل و مصون از خطا و نشاندهنده راه مستقیم برای سعادت مادی و معنوی انسانها مورد توجه اساسی در برنامه های فرهنگی این معاونت بشمار می رود.
درکنار تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی، شناساندن پیشینه درخشان و با عظمت تاریخی ملت بزرگ ایران از دیگر اهداف و رسالت های این واحد  که این شناخت سبب تقویت روحیه خودباوری کار و تلاش و همچنین مقاومت فرهنگی در مقابل فرهنگ های انحرافی بیگانه شده و دانشجویان عزیز را برای ساختن میهن اسلامی و کسب برتری در علوم و فنون پیشرفته به تلاش و کوششی مضاعف رهنمون خواهد نمود.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۰