تماس با ما

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

شماره مستقیم

1

خانم زارع

کارشناس دانش آموختگان

110

 

2

خانم مروج

رییس اداره خدمات آموزشی

146

38552303

3

خانم رجبی

کارشناس دبیرخانه

139

 

4

خانم گریوانی

کارشناس دانش آموختگان

112

 

5

خانم ضیائی

کارشناس اداره فرهنگی

123

 

6

خانم سنجری

عامل مالی

140

 

7

خانم بختیاری

کارشناس اداره خدمات آموزشی

124

 

8

خانم غنی پور

کارشناس مسئول اداره اداری مالی

108

38515218

9

دکتر آذرباد

رییس اداره فرهنگی، دانشجویی

126

38531908

10

آقای رجبی ثانی

کارشناس مسئول امور مدرسان

138

38531911

11

دکتر اسلامیان

کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی

141

 

12

خانم رحیمی

کارشناس مسئول اداره فرهنگی، دانشجویی

105

 

13

آقای ستوده

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

131

 

14

آقای شریفی

کارشناس اداره حراست

137

38531910

16

آقای جهاندیده

کارشناس اداره اداری مالی

134

 

17

آقای کدخدا

کارشناس نظارت

129

 

18

آقای سعیدی

کارشناس مسئول اداره نظارت و ارزیابی

117

38531912

20

آقای فیاجی

 حوزه ریاست و روابط عمومی

136

38515217

21

دکتر ترابی زاده

معاونت علمی

133

 

22

دکتر تشکری

ریاست

115

38515217

23

آقایان امیدوار/بقایی /پهلوان

اطلاعات

101/111

 

24

آقای سیف

رییس اداره پژوهشی

122

38556838

25

آقای برکه باد

رییس اداره حراست

106

 

26

آقای رمضانی

نهاد رهبری

125

 

27

آقای علی نژاد

سرپرست معاونت اجرائی 132/131  

 

شماره تلفن گویا: 38531901 الی 5

کدپستی واحد استانی: 9137933435

فکس: 05138531907

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸