ریاست واحد استانی

تعداد بازدید:۳۳۸

رباست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

 دکتر محمدجواد سلجوقی

شماره تماس دفتر : 38515217-051

 

رزومه

 

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱