آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرهنگی و دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه انضباطی دانشجویانفرهنگی و دانشجویی
کاربرگ‌های مربوط به حوزه رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
دستورالعمل نشریات دانشجویی (به همراه فرم ثبت اطلاعات نشریات)فرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی واحد استانیفرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاهفرهنگی و دانشجویی
دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد بودجه خدمات فرهنگی دانشجویی از محل شهریه دانشجویانفرهنگی و دانشجویی
دستورالعمل کار دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
شیوه‌نامه وام دانشجویی بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانفرهنگی و دانشجویی
دستورالعمل استاندارد سازی کانون‌های مشاوره دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه نحوه تشکیل کانون‌های فرهنگیفرهنگی و دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیفرهنگی و دانشجویی
اساسنامه انجمن دانش آموختگانفرهنگی و دانشجویی
سند راهبردی مشاوره دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
دانشجوی نمونهفرهنگی و دانشجویی
تقویم فعالیت‌های فرهنگی و دانشجوییفرهنگی و دانشجویی