اسلایدر

دبیرکل کانون عالی انجمن های  صنفی کارگری کشور: دانشگاه جامع علمی کاربردی بهترین مسیر بهره مندی جامعه فرهیخته کارگری از آموزش ها و پژوهش های مهارتی است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور: دانشگاه جامع علمی کاربردی بهترین مسیر بهره مندی جامعه فرهیخته کارگری از آموزش ها و پژوهش های مهارتی است. گالری

ابوی با حضور در واحد استان و در دیدار با دکتر سلجوقی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گفت: علاقمندیم با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه آموزش ها و پژوهش های مهارتی اعضای کانون صنفی جامعه کارگری و خانواده های آنان اقدام موثر و اجرایی انجام دهیم.

ادامه مطلب
مسوول دفتر نهاد رهبری در بسیج دانشجویی استان: دانشگاه باید کادرسازی جهت پذیرش مسئولیت های انقلابی را با پرورش نیروهای ماهر، متخصص و انقلابی انجام دهد.
در مراسم معارفه مسوول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

مسوول دفتر نهاد رهبری در بسیج دانشجویی استان: دانشگاه باید کادرسازی جهت پذیرش مسئولیت های انقلابی را با پرورش نیروهای ماهر، متخصص و انقلابی انجام دهد. گالری

مسوول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی با حضور دکتر سلجوقی و نوروزی مسوول بسیج دانشجویی استان معارفه شد.

ادامه مطلب