سایت مراکز علمی کاربردی


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام مرکز علمی کاربردیآدرس سایت مرکز
21مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمرhttp://www.jdk.ac.ir
22مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی گنابادhttp://gonabad.behzisti-uast.ac.ir
23مرکز علمی و کاربردی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضویhttp://www.khorasaniec-uast.ac.ir
24چینی مقصودhttp://www.maghsoudum.net
25موسسه آموزش عالی آزاد مهندسانhttp://www.mohandesan.ac.ir
26علمی کاربردی شهرداری جغتایwww.jouast.ir
27مرکز علمی کاربردی خبرنگارانwww.kh-ac.ir
28مرکزآموزش علمی کاربردی سبزوار 2http://uast2sab.ac.ir/
29مرکز علمی کاربردی حج و زیارت خراسان رضویhttp://www.elmihajrazavi.com
30مرکز علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت جوینhttp://jovain-uast-ac.ir/