برگزاری جلسه شورای هماهنگی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۸ کد : ۴۰۳۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۸۹
شورای هماهنگی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد استان خراسان رضوی تشکیل جلسه داد.
برگزاری جلسه شورای هماهنگی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی

این جلسه صبح چهارشنبه با حضور معاون فرهنگی  دانشگاه، روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در استانهای سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، در مشهد برگزار شد و مسائل منطقه 9 دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهادهای استان ها ارائه شده به دبیرخانه منطقه 9 دانشگاه در زمینه آموزش های کوتاه مدت، فرهنگی و دانشجویی ، پذیرش دانشجو ، انتصابات روسای مراکز در منطقه نه و فراخوان جذب مدرس منطقه مورد بررسی قرار گرفت، دکتر پیش بین، معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت اتفاق بسیار خوبی افتاده است که برای نخستین بار با پیشنهاد واحد خراسان رضوی شورای فرهنگی، دانشجویی منطقه 9 نیز تشکیل شد تا مباحث فرهنگی، دانشجویی بصورت منطقه ای بررسی شود این امر باعث کیفیت و تطابق فعالیت ها با شرایط فرهنگی و اقلیمی استان های منطقه می شود.در ادامه جلسه دکتر تشکری، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی به عنوان میزبان ضمن خوشامدگویی گفت: ما در جهت کیفیت بخشی و اجرایی تر شدن مصوبات  در جلسه شورای هماهنگی منطقه نه، از رییس و معاونان واحد استانی دعوت کردیم تا در جلسه حضور داشته باشند و هم چنین به خاطر اهمیت موضوع فرهنگی، دانشجویی در دانشگاه پیشنهاد شد با حضور معاون و مدیران بخش فرهنگی دانشجویی دانشگاه نخستین شورای فرهنگی منطقه نه را برگزار نماییم. در ادامه روسای واحدهای استانی در مورد مراکز تحت نظارت و برنامه های پیشنهادی واحد استانی خود صحبت نمودند.


نظر شما :