در ادامه برگزاری جلسات نظارت

جلسه هیات نظارت وارزیابی دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی

۱۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۲ کد : ۴۱۳۵۱ اخبار
هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی روز چهارشنبه ۱۳۴مین جلسه خود را برگزار کرد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا  و در ادامه بررسی و بازدید های نظارتی در محل سالن جلسات واحد استان برگزار شد مسایل و موارد مربوط به تعدادی از مراکز مورد بررسی قرار گرفت.


نظر شما :