در راستای ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی

آغاز فاز اجرایی ارزیابی و سطح‌‌بندی مراکز آموزش علمی¬ کاربردی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۹ کد : ۴۴۲۶۱ اخبار
در راستای اهداف کیفیت­ سنجی و کیفیت ­بخشی به آموزش­های علمی کاربردی، فاز اجرایی ارزیابی و سطح‌بندی مراکز آموزش علمی­ کاربردی در سطح استان خراسان رضوی از۲۵ خردادماه سال جاری آغاز گردید.

طرح فوق متکی بر رهیافت مشارکتی و مشتمل بر خوداظهاری مراکز آموزش علمی­ کاربردی استان و راستی‌آزمایی نتایج بوده و جامعیت در شاخص­های ارزیابی و بهره­ مندی حداکثری از فناوری اطلاعات مشخصه­ های اصلی آن است.

مطابق برنامه زمانبندی شده، درج داده ها توسط مراکز آموزش علمی کاربردی  مشمول در فرم­ های ثبتی مندرج در سامانه ارزیابی و سطح‌بندی به آدرسwww.crs.uast.ac.ir از روز شنبه مورخ 98/03/25 با مشارکت واحد استان خراسان رضوی و ستاد مرکزی دانشگاه آغاز گردید.


نظر شما :