با هدف اموزش سامانه جذب امور مدرسان دانشگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ کد : ۴۴۲۸۱ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی روز شنبه ۲۵ خرداد،اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جذب مدرسان نمود.

در این کارگاه که با حضور خانم دکتر ابراهیمی، دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی و مدرسان دانشگاه، دکتر تشکری، رییس واحد استانی و سایر کارشناسان اداره امور مدرسان برگزارشد دکتر تشکری،رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی در خصوص برگزاری این کارگاه آموزشی توضیحاتی ارائه نمود و مهمترین محور آن را تکریم ، توانمند سازی و بحث نظارتی بخش مدرسان برشمرد و گفت: مدرسان از ارکان مهم بخش آموزش ما در دانشگاه محسوب می شوند بنابراین دانشگاه تلاش می کند بهترین و نخبه های حوزه تدریس که بصورت علمی و عملی بر مباحث تدریس کاربردی تسلط دارند را جذب و با برگزاری دوره هاو کارگاه های آموزش در بحث توانمند سازی آن ها برای تربیت دانشجوی کارآفرین اقدام نماید. برگزاری این کارگاه آموزشی برای کارشناسان امور مدرسان مراکز نیز در همین جهت و برای تسریع در ارائه خدمات به مدرسان است.

خانم دکتر ابراهیمی، دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی و مدرسان دانشگاه نیز با اشاره به تاکید ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی بر ساماندهی مناسب و مطلوب مدرسان دانشگاه اظهار داشت: تاکید ما نیز بر همین موضوع است و از کارشناسان امور مدرسان مراکز آموزشی میخواهیم در خصوص سامانه و ضرورت یکسان سازی اطلاعات مدرسان در سامانه جدیت به خرج دهند تا با ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و دسترسی مدرس به سامانه خود، شرایط مناسب تر و آسان تری برای خدمات به مدرسان فراهم گردد.

در ادامه کارگاه آموزشی، مهندس نوبری و مهندس نعمتی در خصوص سامانه و نحوه بارگزاری و تایید پرونده های مدرسان در این سامانه بصورت عملی و کاربردی توضیحاتی ارائه شد و پرسش های حاضرین جلسه در خصوص این سامانه و امور مدرسان مراکز نیز پاسخ داده شد.


( ۳ )

نظر شما :