در راستای بازنگری رشته های صنایع غذایی گرایش قند

مصاحبه انتخابی اعضای کمیته صنایع غذایی گرایش صنعت قند در خراسان رضوی

۲۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۳ کد : ۴۴۶۷۱ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری جلسه مصاحبه انتخابی اعضای پیشنهادی کمیته صنایع غذایی با گرایش صنعت قند نمود.
مصاحبه انتخابی اعضای کمیته صنایع غذایی گرایش صنعت قند در خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به تمرکز قطب پژوهش و آموزش صنعت قند در استان و تجارب قبلی متخصصان مرکز پژوهش و آموزش صنایع قند ایران، با  بازنگری رشته های صنایع غذایی گرایش  صنعت قند و مهندسی فناوری صنایع غذایی حوزه قند را به این استان واگذار نمود. دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی نیز به لحاظ اهمیت موضوع و انتخاب شایسته اعضاء کمیته علمی بازنگری رشته های مذکور، جلسه مصاحبه ای در  تیرماه سال جاری با اعضای پیشنهادی این کمیته علمی در محل سالن جلسات واحد استانی برگزار کرد. واحد استانی پس از بررسی و جمع بندی نهایی نتایج این مصاحبه علمی را اعلام می کند تا با حضور اعضای منتخب کمیته، بازنگری رشته های صنایع غذایی گرایش صنعت قند آغاز گردد.


نظر شما :