در راستای تعیین سرپرستی برخی مراکز آموزش علمی کاربردی استان

تشکیل جلسه کارگروه انتصاب استانی

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ کد : ۴۶۶۸۱ اخبار
کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در راستای تعیین وضعیت سرپرستی برخی از مراکز تشکیل جلسه داد.
تشکیل جلسه کارگروه انتصاب استانی

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا روز شنبه 20 مهرماه سال جاری  برگزار شد ضمن مصاحبه، سوابق، فعالیت ها و رزومه افراد معرفی شده برای سرپرستی برخی از مراکزجدید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت  افرادی که حائز شرایط مناسب طبق ضوابط و مقررات دانشگاه تشخیص داده شدند برای ادامه روند اعلام شدند تا پس از طی مراحل اداری، فعالیت های مرکز آموزشی را مدیریت نمایند.

در این جلسه هم چنین پرونده و کارنامه کاری تعدادی از سرپرستان مراکز علمی کاربردی استان در راستای تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست مرکز مورد بررسی قرار گرفت.


( ۳ )

نظر شما :