برگزاری بازدید علمی

۱۶ آذر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۸۱۰۰ اخبار شیرپوینت
مرکز آموزش علمی – کاربردی سبزوار1
برگزاری بازدید علمی

برگزاری بازدید علمی در مرکز آموزش علمی – کاربردی سبزوار1

   به منظور آشنایی دانشجویان رشته معماری با معماری روستایی و دیدن عینی مطالب تئوری کلاس، بازدیدی علمی از روستای استاج صورت گرفت.

 دراین بازدید دانشجویان از این روستا، که ازلحاظ معماری دارای قدمتی چندین ساله است و هویت اولیه خود را حفظ کرده دیدن کردند و با خانه های

 روستایی، برج ها، باروها و... آشنا شدند.

 


نظر شما :