بررسی واعلام نظر هیأت اجرایی جذب درباره تعدادی از روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۸۸۷۸ اخبار شیرپوینت
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی وهیأت اجرایی جذب واحد استان خراسان رضوی برگزار شد.
بررسی واعلام نظر هیأت اجرایی جذب درباره تعدادی از روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان

جلسه كارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی-كاربردی واحد استان خراسان رضوی طی سه جلسه در روزهای چهارشنبه  6 اردیبهشت و شنبه 9 اردیبهشت  سال جاری در  واحد استانی خراسان رضوی دانشگاه جامع علمی – کاربردی  برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی پرونده صلاحیت عمومی  هشت رئیس پیشنهادی برای هشت مرکز آموزش علمی-کاربردی با آنها مصاحبه عمومی به عمل آمد و رأی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و رأی نهایی هیأت اجرایی جذب در خصوص آنها صادر گردید. رای هیات اجرایی جذب پس از ثبت نهایی به اطلاع هیأت موسس، مدیران ارگان های مربوط و موسسات آموزش عالی علمی – کاربردی معرفی کننده این کاندیدا ها  خواهد رسید.


نظر شما :