برگزاری کارگاه آموزش شوراهای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۸۸۸۳ اخبار شیرپوینت
کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط حاکم بر شوراهای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی واحد استان خراسان رضوی با حضور روسا و دبیران شوراهای آموزشی  برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزش شوراهای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی

در راستای آموزش رؤسا و دبیران شوراهای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی مراكز، كارگاه آموزشی تحت عنوان  آشنایی با ضوابط حاکم بر شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی و وحدت رویه در صدور آراء مربوط  در خرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز آموزش علمی – کاربردی مخابرات برگزار شد. در ابتدای این  جلسه دکتر تشکری رئیس  واحد استانی ضمن تأکید بر تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی در مراکزی که نسبت به تشکیل آن اقدام ننموده اند گفت: کلیه مراکز آموزشی  رعایت دقیق آیین نامه انضباطی مطابق شیوه نامه اجرایی انضباطی را مورد توجه جدی قرار داده و نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام ورزند چرا که موارد انظباطی از مواردی است که دقت و رعایت عدالت وانصاف شورای حل اختلاف را می طلبد و نباید در اجرای آن کوتاهی نمود.. در ادامه  مسؤول  حراست واحد استان ضمن تأکید بر حسن اجرای برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 94-93 توصیه ها و مواردی  را درجهت بهتر برگزار شدن امتحانات ارائه نمود در پایان جلسه نیز دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان واحد استانی با ارائه پاورپوینت در خصوص ضوابط حاکم بر شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی مراکز و ایجاد وحدت رویه در صدور آراء انضباطی صحبت  نمود.

                                                            

                                                             

                                                             

                                                              


نظر شما :