گسترش آموزش های دانشگاه جامع علمی _کاربردی در افغانستان

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۸۸۸۶ اخبار شیرپوینت
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان رضوی: اولویت دانشگاه جامع علمی کاربردی توسعه و گسترش آموزشهای علمی کاربردی برای اتباع افغانی در داخل و خارج از این کشور می باشد.
گسترش آموزش های دانشگاه جامع علمی _کاربردی در افغانستان

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی در دیدار با کنسول گری افغانستان با بیان این مطلب افزود: جمهوری اسلامی ایران توانمندی زیادی در آموزشهای مهارتی و کاربردی دارد که می تواند این آموزش ها را صورت دوره های بلند مدت و کوتاه مدت برای اتباع افغانی اجرا کرد.

مرتضی تشکری درادامه تصریح کرد: برنامه کشور ایران توانمند سازی جوانان افغانی و ارتقا سطح علمی و مهارتی آنها برای افزایش کیفیت رفاه اجتماعی در جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

وی با بیان اینکه این دوره ها می تواند بر اساس پتانسیل موجود در کشور ایران صورت بپذیرد خاطرنشان کرد: امکان سرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور و همچنین سازمان های بین المللی برای توسعه آموزش های علمی کاربردی نیز وجود دارد.

سرکنسول افغانستان نیز با بیان اینکه دولت افغانستان از توجه دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مهارت آموزی جوانان افغان استقبال می کند گفت: کشور افغانستان کشوری رو به پیشرفت می باشد که با افزایش سطح علمی مردم افغانستان این روند شتاب بیشتری خواهد داشت.

خالق یار افزود: به علت اشتراکات بسیار میان دو ملت و از همه مهمتر زبان مشترک آنها فرصت بسیار استثنایی برای آموزش اتباع افغانی فراهم می شود و این کار موجب پیوند هرچه بیشتر دو کشور خواهد شد.

وی با اظهار اینکه این جلسه موجب شد از توانمندیهای آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران به خصوص دانشگاه جامع بیشتر آشنا شوم تصریح کرد: از تمام امکانات خود استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم از این فرصت به وجود آمده حداکثر استفاده را برای ارتقاء سطح علمی و مهارتی مردم افغانستان انجام دهیم.


نظر شما :