اخبار شیرپوینت - آرشیو

دو نمایشگاه  هنری به مناسبت آغاز سال نو شمسی در مركز آموزش فرهنگ و هنر دو

دو نمایشگاه هنری به مناسبت آغاز سال نو شمسی در مركز آموزش فرهنگ و هنر دو

نمایشگاه تصویر سازی با موضوع بهار در ساختمان شماره یك مركز، و نمایشگاه عکاسی با موضوع آزاد در ساختمان شماره 2 مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ وهنر شماره دو خراسان رضوی بر پا شد

ادامه مطلب