اخبار شیرپوینت - آرشیو

 شرایط و ضوابط ثبت‌نام دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اتباع خارجی اعلام شد

شرایط و ضوابط ثبت‌نام دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اتباع خارجی اعلام شد

 شرایط و ضوابط ثبت‌نام دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی  برای اتباع خارجی اعلام شد.

ادامه مطلب
اسامی راه یافتگان مرحله كشوری جشنواره درون دانشگاهی حركت

اسامی راه یافتگان مرحله كشوری جشنواره درون دانشگاهی حركت

داوری و انتخاب آثار برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در مرحله درون دانشگاهی به پایان رسید و تعداد 31 اثر و انجمن علمی منتخب،بر اسا فرمهای 9 گانه و مستندات قابل قبول ارائه شده در سامانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ثبت گردید

ادامه مطلب