اخبار شیرپوینت

نشست هماهنگی المپیاد ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی برگزار شد

نشست هماهنگی المپیاد ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی برگزار شد

نشست هماهنگی المپیاد ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و مدیران روابط عمومی و تربیت بدنی دانشگاه های استان  در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

ادامه مطلب