اخبار شیرپوینت

اسامی راه یافتگان مرحله كشوری جشنواره درون دانشگاهی حركت

اسامی راه یافتگان مرحله كشوری جشنواره درون دانشگاهی حركت

داوری و انتخاب آثار برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در مرحله درون دانشگاهی به پایان رسید و تعداد 31 اثر و انجمن علمی منتخب،بر اسا فرمهای 9 گانه و مستندات قابل قبول ارائه شده در سامانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ثبت گردید

ادامه مطلب
دکتر تشکری در بازدید از خبرگزاری ایرنا در خراسان رضوی: خبرنگاری رسالتی حساس است

دکتر تشکری در بازدید از خبرگزاری ایرنا در خراسان رضوی: خبرنگاری رسالتی حساس است

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی در بازدید از خبرگزاری ایرنا واحد خراسان رضوی: خبرنگاری رسالتی مهم و حساس است و اهمیت این رسالت در رسانه ای همچون سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) با برد بین المللی دوچندان می شود.

ادامه مطلب