اخبار - آرشیو

جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید استان در سال 95

جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید استان در سال 95

اولین جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۵، روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و با میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی برگزار شد.

ادامه مطلب