اخبار - آرشیو

آغاز تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۱۵ آبان

آغاز تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۱۵ آبان

ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سال تحصیلی ‌96‌–‌1395، از ۱۵ آبان آغاز و تا ۱۹ آبان ادامه دارد.

ادامه مطلب