اخبار - آرشیو

معاون استاندار: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه نسل سوم و چهارم، ارگانیک و نیاز محور است
در گردهمایی تجلیل از مدرسان نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

معاون استاندار: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه نسل سوم و چهارم، ارگانیک و نیاز محور است

با حضور معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار ، معاون عمرانی و معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان رضوی مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد.

ادامه مطلب