اخبار - آرشیو

بیست و چهارمین جلسه شبکه علمی دانشگاه های استان خراسان رضوی برگزار شد
در ادامه نشست های دوره ای دانشگاه های استان

بیست و چهارمین جلسه شبکه علمی دانشگاه های استان خراسان رضوی برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه شبکه علمی دانشگاه های استان خراسان رضوی این بار به میزبانی دانشگاه فنی حرفه ای استان در روز ۲۷ خرداد سال جاری برگزار شد.

ادامه مطلب